Baza leków refundowanych, substancje czynne, kody ICD-9, ICD-10, ATC.Baza leków refundowanych, substancji czynnych oraz kodów ATC, ICD-9 oraz ICD-10.
 
Kod Opis
Z51.0 Seanse radioterapii
Z51.1 Cykle chemioterapii nowotworów
Z51.2 Inna chemioterapia
Z51.3 Przetoczenie krwi bez podania rozpoznania choroby
Z51.4 Opieka przygotowująca do leczenia niesklasyfikowana gdzie indziej
Z51.5 Opieka paliatywna
Z51.6 Odczulenie na alergeny
Z51.8 Inna określona opieka medyczna
Z51.9 Opieka medyczna, nie określona