Baza leków refundowanych, substancje czynne, kody ICD-9, ICD-10, ATC.Baza leków refundowanych, substancji czynnych oraz kodów ATC, ICD-9 oraz ICD-10.
 
Kod Opis
T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
T93.1 Następstwa złamania kości udowej
T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej
T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej
T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej
T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
T93.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej