Baza leków refundowanych, substancje czynne, kody ICD-9, ICD-10, ATC.Baza leków refundowanych, substancji czynnych oraz kodów ATC, ICD-9 oraz ICD-10.
 
Kod Opis
S60.0 Stłuczenie palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S60.1 Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S60.2 Stłuczenie innej części nadgarstka i ręki
S60.7 Mnogie powierzchowne urazy nadgarstka i ręki
S60.8 Inne powierzchowne urazy nadgarstka i ręki
S60.9 Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki, nie określony