Baza leków refundowanych, substancje czynne, kody ICD-9, ICD-10, ATC.Baza leków refundowanych, substancji czynnych oraz kodów ATC, ICD-9 oraz ICD-10.
 
Kod Opis
M51.0 +Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)
M51.1 Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M51.2 Inne określone przemieszczenia krążka międzykręgowego
M51.3 Inne określone zwyrodnienia krążka międzykręgowego
M51.4 Guzki Schmorla
M51.8 Inne określone choroby krążka międzykręgowego
M51.9 Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego