Baza leków refundowanych, substancje czynne, kody ICD-9, ICD-10, ATC.Baza leków refundowanych, substancji czynnych oraz kodów ATC, ICD-9 oraz ICD-10.
 
Kod Opis
H49.0 Porażenie nerwu okoruchowego (nerw III czaszkowy)
H49.1 Porażenie nerwu bloczkowego (nerw IV czaszkowy)
H49.2 Porażenie nerwu odwodzącego ( nerw VI czaszkowy)
H49.3 Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite
H49.4 Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych
H49.8 Inne zezy porażenne
H49.9 Zez porażenny, nie określony