Baza leków refundowanych, substancje czynne, kody ICD-9, ICD-10, ATC.Baza leków refundowanych, substancji czynnych oraz kodów ATC, ICD-9 oraz ICD-10.
 
Kod Opis
C53.0 Błona śluzowa szyjki macicy
C53.1 Błona zewnętrzna szyjki macicy
C53.8 Zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy
C53.9 Szyjka macicy, nie określona